Follow

Submissions from 2017

PDF

Theory of wavelet-based coarse-graining hierarchies for molecular dynamics, Berend Christopher Rinderspacher, Jaydeep P. Bardhan, and Ahmed E. Ismail

Enhancement Of The Wettability And Lubrication Of Shale Rock Via Nanoemulsions, Quan Xu, Qingqiao Li, Xu Wu, Bofan Li, Erdong Yao, Yuan Li, Fujian Zhou, Yan Luo, and Wei Cai

PDF

Reaction And Characterization Of Low-Temperature Effect Of Transition Nanostructure Metal Codoped Scr Catalyst, Ke Yang, Weiwei Xiao, Quan Xu, Jiaojiao Bai, Yan Luo, Hao Guo, Li Cao, Wei Cai, Peng Pu, and Lulu Cai